błąd medyczny

Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Sprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Szczegółowiej co się w takich przypadkach dzieje możesz przeczytać tutaj. Przedstawienie zarzutów Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o postawieniu zarzutów osobą podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz […]

Co się dzieje po opinii i przesłuchaniu biegłych

Daniel Anweiler        14 maja 2019        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach omówiłem już ostatnią i najważniejszą czynność w postępowaniu przygotowawczym karnym medycznym a mianowicie uzyskanie opinii biegłych oraz ewentualnie jej uzupełnienia a także przesłuchanie biegłych. No dobra jest to kilka czynności procesowych ale składają się w jedną rzecz a mianowicie w decydujący dowód pozwalający na podjęcie decyzji o dalszym losie postępowania. Sprawa może […]

Zarzuty do opinii biegłych

Daniel Anweiler        10 maja 2019        Komentarze (0)

Po zawieszeniu postępowania przygotowawczego, trochę czeka poczekać na opinię biegłych. Jak już wreszcie wpłynie to postępowanie, które jest zawieszone zostanie podjęte. Zazwyczaj, choć zdarzają się przypadki, że nie dostaniesz powiadomienie do domu, że możesz się zapoznać z opinią. Warto to zrobić. Dlaczego? Opinia nie zawsze odpowiada szczegółowo na postawione przez prowadzącego postępowania, a także przez […]

Zawieszenie postępowania przygotowawczego

Daniel Anweiler        09 maja 2019        Komentarze (0)

W postępowaniu karnym zostałeś już jako pokrzywdzony przesłuchany. Organ prowadzący postępowania w całości zgromadził już dokumentację medyczną. Zostali także przesłuchani dalsi świadkowie w sprawie, Twoja rodzina oraz lekarze i inny personel medyczny. Brałeś także czynny udział w przygotowaniu pytań do biegłych. W końcu udało się wybrać biegłych. Odbierasz korespondencję z Prokuratury a tu się okazuje, […]

Pytania do biegłych

Daniel Anweiler        01 maja 2019        Komentarze (0)

W sprawie medycznej na etapie postępowania w prokuraturze ale także w sądzie ważna jest opinia biegłych lekarzy. Jest to za zwyczaj zwieńczenie całego procesu gromadzenia dowodów przez prowadzącego postępowania karne. Zgromadzone są już zeznania pokrzywdzonych ich rodziny oraz innych świadków, którzy mogą mieć jakieś informacje w sprawie. Organ prowadzący postępowania ma już także zgromadzoną całą […]