Ustalenie odpowiedzialności szpitala i ubezpieczyciela za szkodę na przyszłość

Daniel Anweiler        26 września 2017        4 komentarze

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłośćW poprzednich wpisać pokazałem Ci co składa się na Twoje roszczenie odszkodowawcze i co dokładnie możesz żądać od podmiotu leczniczego oraz ubezpieczyciela.

Najważniejszą częścią roszczenia jest, moim zdaniem, roszczenie o ustalenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz ubezpieczyciela za szkody mogące powstać w przyszłości a wynikające z doznanej przez Ciebie obecnie szkody .

Co daje ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość daje tą możliwość, że w przypadku gdy w następstwa szkody ujawnią się lub spowodują nową szkodę w czasie późniejszym możesz dochodzić nowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zawarte w wyroku kończącym sprawę stwierdzenie o uznaniu odpowiedzialności podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela na przyszłość powoduje, że Twoje przyszłe roszczenie np. za 5 lat nie ulega przedawnieniu w związku z upływem czasu od zdarzenia powodującego szkodę.

Dla przykładu: Poniosłeś szkodę związaną z błędną diagnoza i w związku z tym także błędnym leczeniem. Wygrałeś sprawę i otrzymałeś odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz rentę. Po 10 latach pojawiło się nowe schorzenie związane z pierwotną szkodą. Gdybyś nie miał w wyroku stwierdzenia o odpowiedzialności za szkodę wynikłą w przyszłości z doznanej wcześniej szkody Twoje roszczenie uległo by przedawnieniu. Jednakże gdy sąd w wyroku wskaże, że podmiot leczniczy i ubezpieczyciel odpowiada na przyszłość to możesz spokojnie dochodzić kolejnych roszczeń odszkodowawczych.

Jeżeli nie wiesz od czego zacząć w dochodzeniu odszkodowania za szkodę medyczną przeczytaj mój wpis który znajdziesz tutaj.

Gdybyś chciał skorzystać z mojej pomocy w swojej sprawie skontaktuj się.

Wezwanie do zapłaty odszkodowania

Daniel Anweiler        20 września 2017        2 komentarze

Zanim złożysz pozew w sądzie o zapłatę odszkodowania za szkodę medyczną musisz a właściwie powinieneś wezwać podmiot leczniczy do zapłaty tego odszkodowania. Może się okazać, że zdecyduje się zapłacić. Podmiot leczniczy jest związany w sprawie Twojego roszczenia stanowiskiem swojego ubezpieczyciela.

Po co zatem wezwanie do zapłaty?

Z mojej praktyki wiem, że z dwóch powodów jest ono zasadne i potrzebne do dalszego prowadzenia sprawy o odszkodowanie medyczne.

Próba ugodowego załatwienia sprawy.

Po pierwsze przepisy procedury cywilnej wymagają aby przed rozpoczęciem sprawy sądowej spróbować rozwiązać sprawę polubownie. Bez takiej próby pozew zostanie odrzucony jako nie spełniający warunków formalnych.

Skoro już wysyła się wezwanie do zapłaty to można przecież spróbować rzeczywiście podjąć działania w celu ugodowego zakończenia sprawy i uzasadnić swoje roszczenie w sposób nie tylko pro forma.

Co się dzieje z wezwaniem do zapłaty po wysłaniu?

Wezwanie do zapłaty odszkodowania najpierw trafia do podmiotu leczniczego od którego żądamy zapłaty odszkodowania. Podmiot jest zobowiązany na nie odpowiedzieć choć czasem robi to z dużymi oporami i po przypomnieniach o swoim obowiązku.

Wezwanie do zapłaty zostaje następnie przesłane do ubezpieczyciela podmiotu leczniczego gdzie jest rozpatrywane przez likwidatora szkody oraz orzeczników szkody. Na podstawie dokumentacji medycznej wydają swoją opinię i decyzję co do uznania bądź nie swojej odpowiedzialności. Taka decyzja jest uzasadniona i zawiera odpowiedź na wszystkie nasze zarzutu co do leczenia.

I tu jest właśnie drugi powód dla którego warto składać wezwanie do zapłaty. Mamy podaną argumentację ubezpieczyciela, który także będzie na dalszym etapie sprawy pozwany, na nasze stanowisko. Wiemy zatem co napisze w odpowiedzi na nasz pozew i cześć argumentacji możemy już zbić w samym pozwie nie czekając na odpowiedź na nasz pozew.

Dlatego jak widzisz z tych dwóch powodów warto a nawet trzeba zaczynać sprawę od dobrego wezwania do zapłaty.

*****

Warto też przeczytać.

Odszkodowanie za szkodę medyczną >>

Zadośćuczynienie za krzywdę >>

Renta za szkodę medyczną >>

Renta za szkodę medyczną

Daniel Anweiler        19 września 2017        Komentarze (0)

Renta za szkodę medycznąW poprzednich wpisach opisałem jakie składowe wchodzą w roszczenie o odszkodowanie medyczne. W niniejszym wpisie poruszę kwestie związane z rentą dla poszkodowanego.

Przepis kodeksu cywilnego stanowi:

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie (1) lub częściowo (2) zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (3) lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (4), może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Co on oznacza i jak to udowodnić w sądzie?

Jeżeli jesteś poszkodowany w sprawie błędu medycznego to o rentę możesz się starać gdy:

  1. utraciłeś całkowicie zdolność do pracy. Tutaj sprawa jest prosta i oczywista renta powinna być równa zarobkom które byś osiągał gdybyś nie doznał szkody. W sprawie o odszkodowanie medyczne udowodnienie wysokości renty polega na wykazaniu wszystkich możliwych, ewentualnych swoich zarobków w oparciu o umowę o pracę którą miałeś podpisaną, umowę zlecenia czy nawet przyrzeczoną umowę o pracę albo podpisany list intencyjny, że masz otrzymywać za swoją pracę określone okresowe wynagrodzenie.
  2. utraciłeś częściowo zdolność do pracy. Wysokość renty oblicza się poprzez porównanie osiąganych zarobków po szkodzie z hipotetycznymi zarobkami, które mogłeś osiągać ustalane na zasadzie tak jak przy całkowitej utracie zdolności do pracy.
  3. zwiększyły się potrzeby. Dochodzenie renty na tej podstawie możesz gdy Twoje potrzeby w wyniku poniesionej szkody uległy zwiększeniu. Chodzi tu o stałe miesięczne wydatki dotyczące leczenia czy też przystosowania mieszkania lub samochodu. Chodzi także np. o konieczność dodatkowego przeszkolenia w celu zmiany pracy czy zakupu sprzętu pomagającego w pracy.
  4. zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Przesłanka zasądzenia renty na tej podstawie jest zmniejszenie się możliwości na osiągniecie sukcesu zawodowego w przyszłości w związku z doznaną szkodą. Oznacza to, że uszkodzenie ciała bądź też rozstrój zdrowia spowodował utratę u Ciebie cech pozwalających na skuteczne osiąganie sukcesów w wybranym zawodzie czy też działaniu. Dla przykładu: do pracy potrzeby jest Ci donośny głos (nauczyciel, aktor teatralny, sprzedawca) a w wyniku szkody medycznej jest on chrapliwy i słabo słyszalny. Zmniejszyły się zatem Twoje szanse i widoki na przyszłość.

Co jest potrzebne jako dowód sądowy.

Wszystkie wskazane wyżej okoliczności wymagają udowodnienia w sądzie za pomocą w szczególności dokumentów ale także świadków. Także jeżeli masz wydatki związane z leczeniem zbieraj za wszystko faktury imienne na ciebie. Miałeś podpisać umowę to niech Twój kontrahent potwierdzi Ci na piśmie, że podpisałby z Tobą umowę. Wszystkie te dokumenty i powstałe na ich podstawie wyliczenia pozwolą określić w jakie wysokości przysługuje Ci renta.

*****

Warto też przeczytać.

Co jest potrzebne do skonstruowania pozwu o odszkodowanie medyczne >>

Kto odpowiada za Twoją szkodę >>

Przedawnienie roszczeń o odszkodowania za błędy medyczne >>

Zadośćuczynienie za krzywdę

Daniel Anweiler        23 stycznia 2017        4 komentarze

W poprzednich wpisach pokazałem Ci co składa się na dobry pozew o odszkodowanie medyczne oraz co kryje się pod pojęciem odszkodowania za szkodę majątkową spowodowaną błędem medycznym. W tym wpisie pokarzę Ci co kryje się pod prawniczym pojęciem zadośćuczynienia i czym się różni od odszkodowania.

Zacznę od różnic. Zadośćuczynienie jako rekompensata pieniężna nie jest wyliczane co do złotówki czy nawet grosza tak jak odszkodowanie. Nie musisz posiadać faktur ani udowadniać wysokości dochodzonej kwoty żadnym skomplikowanym wyliczeniem popartym dowodami w postaci faktur właśnie.

Za co zatem należy się zadośćuczynienie i jak się je wylicza?

Zadośćuczynienie to pieniężna rekompensata za Twoje cierpienie fizyczne i psychiczne oraz krzywdę moralną. Coraz częściej zadośćuczynienie ma także charakter represyjny wobec sprawcy szkody.

Zadośćuczynienie należy się w przypadku błędnego leczenia w szpitalu czy u lekarza albo w prywatnej przychodni. Zadośćuczynienie to pieniężne świadczenie przyznawane za błędne leczenie mające Ci wynagrodzić zbędny ból, kalectwo, pogorszenie się stanu zdrowia, przeżycia psychiczne związane ze zbędnym czy nieprawidłowym leczeniem oraz ewentualne skutki błędnego leczenia powstałe na przyszłość.

Nie można podać jednego sprawdzonego sposobu wyliczenia zadośćuczynienie. Każda próba generalizacji tego jak liczyć jego wysokość będzie skazana na niepowodzenie gdyż każdy przypadek błędu medycznego jest inny. To sąd rozpoznając Twoją sprawę na podstawie podanych przez Ciebie dowodów w szczególności Twojego zeznania ale i zeznań Twoich najbliższych oraz dokumentacji medycznej ustali czy i jaką odniosłeś krzywdę i przyzna Ci za nią zadośćuczynienie.

Sąd bierze pod uwagę praktycznie wszystkie okoliczności dotyczące Twojego procesu leczenia zatem każde konstruowanie pozwu wymaga przeanalizowania całości Twojej sprawy najlepiej przez prawnika, który specjalizuje się w odszkodowaniach medycznych aby pomógł Ci w pokazaniu sądowi okoliczności które przesądzą o przyznaniu Ci zadośćuczynienia.

Co składa się na odszkodowanie za szkodę medyczną?

Daniel Anweiler        24 lutego 2016        Komentarze (0)

Niniejszy wpis jest kolejnym z serii wpisów o tym co składa się na proces o odszkodowanie medyczne. W tym wpisie poruszę kwestię dotyczące odszkodowania za szkodę medyczną czyli elementu Twojego roszczenia do szpitala i jego ubezpieczyciela.

Myślisz odszkodowanie czyli całość pieniędzy, których domagam się od Szpitala i ubezpieczyciela. I tak i nie. Odszkodowanie potocznie to odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Jednakże na to właśnie ogólne odszkodowanie składa się rekompensata majątkowa za szkodę materialną czyli wyliczalne matematycznie roszczenie. To własnie jest odszkodowanie sensu stricto.

Wysokość takiego odszkodowanie jest w większości przypadków wyliczana matematycznie co do grosza. Na takie odszkodowanie składają się koszty leków, sprzętu medycznego np. wózka inwalidzkiego, rehabilitacji, dodatkowych zabiegów czy operacji za które musiałeś zapłacić ze swojej kieszeni. W skład odszkodowania wchodzi także koszt przejazdu do szpitala czy np. przystosowania samochodu lub mieszkania do Twoich zwiększonych potrzeb.

Ok, jak już wiesz o co możesz wystąpić. Ważnym jest żebyś wiedział jak to wszystko w sądzie udowodnić. Niestety z doświadczenia wiem, że bez stosu faktur się nie obędzie. Ważnym jest abyś zapamiętał, żeby zbierać faktury za leki i inne wskazane wyżej wydatki konieczne w związku z Twoim stanem zdrowia. Możesz je późnij przedstawić w sądzie jako twoją szkodę i żądać zapłaty od szpitala czy lekarza. Faktury muszą być imienne wystawione na Ciebie. Inaczej ich sąd nie uwzględni. Nie mogą być to same rachunki bo pełnomocnicy szpitala od razu, niestety słusznie, będą twierdzić, że nie wiadomo kto kupił dany lek. Sąd takich rachunków nie uwzględni.

Jako twoja szkoda liczne jest nie tylko to co zapłaciłeś, czyli co wypłynęło z Twojego majątku ale także to co w skutek błędu medycznego do niego nie wpłynęło. Podstawowym przykładem może być utrata zdolności do pracy np. w przypadku działalności gospodarczej. Nie możesz pracować i Twoje zyski są niższe niż w poprzednich latach albo musiałeś zatrudnić kogoś na swoje miejsce, żeby działalność się kręciła cały czas. Wiadomo przecież, że w biznesie wystarczy nawet na chwilę wypaść z obiegu, żeby potem nie móc już wrócić. Konkurencja nie śpi.

Innym przykładem może być kontrakt, który miałeś podpisać lub podpisałeś ale nie jesteś w stanie się z niego wywiązać bo jesteś po prostu chory. Taką szkodę najlepiej wykazać rozliczeniami księgowymi albo deklaracjami PIT z okresu przed szkody medycznej i po szkodzie medycznej. Twoją szkodą jest różnica w zarobkach.

Jednym słowem na koniec. Zbieraj faktury, rachunki i inne papiery potwierdzające Twoje wydatki, a to co mógłbyś zarobić ale ze względu na szkodę medyczną nie zarobiłeś wykazać możesz w sposób porównawczy stanu dochodu z przed szkody i po szkodzie.