Kto się nie boi dentysty? Twój adwokat !

Daniel Anweiler        27 listopada 2015        7 komentarzy

Ok wszyscy się boją dentysty. Jednakże nie można się bać dentysty aż tak bardzo, że jak spowoduje szkodę przy leczeniu to nie będziemy dochodzić od niego odszkodowania. Przecież nie aż taki dentysta straszny, że nie będziemy dochodzić naszych praw.

W związku z tym, że znaczna większość z nas chodzi leczyć swoje zęby prywatnie to odpowiedzialność twojego dentysty za spowodowaną Ci szkodę różni się od odpowiedzialności za inne zabiegi.

W związku z tym, że udajemy się do prywatnego gabinetu zawieramy z dentystą umowę o świadczenie usługi medycznej. W przypadku wyrządzenie szkody przy leczeniu możemy dochodzić odszkodowania na podstawie dwóch reżimów prawnych tj. odpowiedzialności za nienależycie wykonaną umowę oraz za szkodę na podstawie odpowiedzialności deliktowej.

Dla przykładu dentysta leczy nam górną czwórkę prawą. Nie udanie założył plombę i wypadła po krótkim czasie co oznacza, że trzeba jeszcze raz leczyć ząb. Jednocześnie przy leczeniu zęba uszkodził wiertłem dolną czwórkę prawą, która tym samym także wymaga leczenia. Nie powiedział nam także jak mamy postępować po zabiegu czyli ile mamy nie jeść lub nie pić co także przyczyniło się do powstania szkody tj. wypadnięcia plomby.

W przypadku złego leczenia górnej prawej czwórki lekarz odpowiada za nienależyte wykonanie umowy czyli błędne leczenie. Uszkodzenie dolnej prawej czwórki to delikt cywilny czyli odszkodowanie za spowodowanie szkody przy leczeniu. W przypadku braku informacji co do postępowania po zabiegu to do lekarza należy obowiązek w czasie procesu wykazać, że prawidłowo nas poinformował o postępowaniu po zabiegu.

Jednym słowem nie taki dentysta straszny i należy dochodzić swoich praw w przypadku zawinionego błędu dentysty bo zęby mamy jedne a wszyscy dobrze wiemy, że jak bolą to jest to utrapienie.

Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną

Daniel Anweiler        26 listopada 2015        Komentarze (0)

Każdy z nas chciałby wyglądać młodo i pięknie. W obecnych czasach jest to możliwe do osiągnięcia poprzez operacje plastyczne na które stać coraz więcej osób. W związku z tym, że takich zabiegów poprawiających wygląd dokonuje się coraz więcej wzrósł odsetek nieudanych operacji plastycznych.

Nie są to sprawy tak drastyczne jak sprawa szwedki sprzed kilku lat, która poddawała się operacji w Polsce a cały zabieg skończył się jej trwałym poważnym kalectwem. Za zwyczaj są to źle wykonane zabiegi ujędrniające skórę lub usuwajcie przebarwienia (np. poparzenie laserem), nieudana liposukcja czy źle wygładzone zmarszczki.

Wydawać by się mogło, że lekarz robił co mógł ale skoro się nie udało a nie popełnił błędu medycznego z odszkodowania nici. Jednakże zabiegi upiększające czy też operacje plastyczne nie są zabiegami mającymi na celu wyleczenie. Są to operacje nie będące zabiegami koniecznymi, za wyjątkiem oczywiście operacji plastycznych osób poparzonych czy po wypadkach (np. rekonstrukcja twarzy). W przypadku operacji plastycznych lekarz odpowiada za rezultat swojego działania a nie jak w przypadku leczenia ratującego zdrowie i życie, gdzie odpowiada za dołożenie należytej staranności.

Chirurg plastyczny dokonujący zabiegu lub operacji plastycznej musi Cię poinformować o wszystkich niekorzystnych następstwach zabiegu. Podpisujesz z nim umowę na wykonanie operacji czy zabiegu a on odpowiada za jej należyte wykonanie. Za zwyczaj przy operacjach plastycznych ustala się z lekarzem jakie ma być efekt operacji (np. wygładzone zmarszczki, zmniejszony nos, odessany tłuszcz z brzucha). Takie wasze ustalenia są wyznacznikiem efektu który ma być przez lekarza osiągnięty.

Jeżeli nie uda się ustalonego efektu osiągnąć z winy lekarz odpowiada on za nienależyte wykonanie umowy. Trzeba w takiej sprawie przede wszystkim udowodnić, że zamiarem stron było osiągniecie efektu w postaci poprawy wyglądu oraz, że efekt ten obiektywnie nie został osiągnięty.

Błąd medyczny

Daniel Anweiler        25 listopada 2015        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach omówiłem kto może odpowiadać za błąd medyczny, jakie przysługują Ci roszczenia oraz jaki jest okres ich przedawnienia. W dzisiejszym wpisie omówię co kryje się pod prawniczym sformułowaniem błąd medyczny nazywanym też błędem lekarskim.

Błąd medyczny czy też błąd lekarski to „(…) czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym” (wyrok SN z dnia 1.IV.1955 r., IV CR 39/54; OSN 1957, poz. 7).

W nauce prawa cywilnego rozróżnia się trzy rodzaje błędów lekarskich. Wyróżnia się błąd diagnostyczny, terapeutyczny i rokowania. Wywołać szkodę mogą także zdarzenia dotyczące samej organizacji w szpitalu a nie samego działanie lekarzy w stosunku do chorego. Niektórzy prawnicy nazywają taki rodzaj zdarzenia błądem organizacyjny.

Ok, no to czym się charakteryzują poszczególne błędy?

Błąd diagnostyczny to po prostu zła interpretacja przez lekarza symptomów choroby. Lekarza albo nie rozpoznaje w ogóle choroby (błąd negatywny) albo stwierdza mylnie, że pacjent jest chory ale na co innego niż w rzeczywistości (błąd pozytywny). Jako przykład można podać, że pacjent skarży się na bóle nóg i jest leczony na schorzenia reumatologiczne gdzie w rzeczywistości wysuwa mu się dysk w kręgosłupie i uciska na nerw co powoduje bóle kończyn. Innym przykładem może być stwierdzenie przez lekarza niestrawności podczas gdy pacjent cierpi na zapalenia wyrostka robaczkowego. Ten rodzaj błędu ma zazwyczaj najdalej idące skutki gdyż jego konsekwencją jest albo nie wdrożenie w ogóle leczenia albo błędne leczenie.

Błąd terapeutyczny polega na tym, że co prawda lekarz rozpoznał chorobę lub stan pacjenta ale zastosował niewłaściwy lek lub metodę leczenia, która jest już zarzucona albo nie właściwa dla pacjenta. Przykładem może być nie przeprowadzenie porodu poprzez cesarskie cięcie tylko kontynuowanie porodu naturalnego podczas gdy zapisy KTG wskazują iż konieczne jest przeprowadzenie natychmiastowego cesarskiego cięcia.

Błąd rokowania to błąd lekarza w zakresie prognozy co do stanu zdrowia pacjenta. Oznacza to, że lekarz myli się zakładając, że pacjent wyzdrowieje wcześniej lub jest chory bardziej niż w rzeczywistości. W obu przypadkach włącza niewłaściwe leczenie, które jest powodem pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Szkodę u pacjenta może także wywołać tzw. błąd organizacyjny. Nie jest to błąd lekarski ale błąd w organizacji szpitala czy przychodni. Do takich zaniedbań zalicza się w szczególności brak sterylności podczas zabiegu operacyjnego, pozostawienie przyrządów chirurgicznych w ciele operowanego, niewłaściwe obsadzenie dyżurów lekarskich albo włożenie do dokumentacji medycznej pacjenta nie jego wyników badań co powoduje w następstwie błędne działanie lekarza.

Zazwyczaj jest tak, że jeden rodzaj błędu nie występuje sam tylko jest on następstwem innego błędu lub sam powoduje, że leczenie jest niewłaściwe. Jest tak zazwyczaj przy błędzie diagnostycznym, który pociąga za sobą błędne leczenie czyli błąd terapeutyczny.

Wszystkie te rodzaje błędów medycznych czy też błędów w sztuce lekarskiej mogą oznaczać, że przysługuje poszkodowanemu pacjentowi odszkodowanie za szkodę.

Zapraszam do komentowania, lektury pozostałych wpisów oraz subskrypcji bloga.

Sprostowanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        24 listopada 2015        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie pokazałem Ci jak ważna w procesie o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej jest dokumentacja medyczna oraz jak o nią skutecznie wystąpić do Szpitala. W tym wpisie pokaże Ci, że można wystąpić o sprostowanie twojej dokumentacji jeżeli nie zgadza się z tym co było naprawdę.

Ok. Masz już w rękach swoją dokumentację medyczną i po lekturze okazuje się, że nie wszystko jest wpisane do dokumentacji lub wpisane są informacje o zdarzeniach których nie było. Dla przykładu: wywiad prowadzony przy przyjęciu do szpitala nie jest w całości wpisany do dokumentacji, brak jest uwzględnienia prowadzonej konsultacji specjalistycznej lub wykonanych badań albo są wpisane badania których Ci nigdy nie zrobiono.

Co w takim wypadku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 poz. 177 z późn. zm.) masz prawo do żądania aby przy błędnej adnotacji w dokumentacji zamieszczona została adnotacja o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. Oznacza to tym samym, że dokonano sprostowania dokumentacji. Niestety zgodnie z prawem poprzednia błędna adnotacja zostaje dalej wpisana ale z informacją, że jest inaczej niż zostało to zapisane.

Problem niestety powstaje gdy Szpital a właściwie lekarz który dokonał wpisu obstaje przy swoim i nie chce zmienić wpisu w dokumentacji. Brak jest wyrażonego wprost środka prawnego do dochodzenia sprostowania dokumentacji poza Szpitalem.

Można spróbować złożyć zawiadomienie do prokuratury, że wpis został sfałszowany ale to nie da nam rezultatu w postaci sprostowania wpisu. Moim zdaniem najlepszą drogą jest założenie sprawy w Sądzie o zobowiązanie do złożenia określonego oświadczenia przez lekarza.

Tak czy inaczej gdy lekarz obstaje przy swoim trzeba mu wykazać, że nie ma racji co oznacza, iż musisz zebrać dowody w szczególności świadków i dokumenty aby wykazać swoje racje. Warto jednak się nie poddawać w przypadku gdy szpital nie uwzględni naszego wniosku o sprostowanie. Błędna dokumentacja medyczna będzie mieć wpływ na wynik sprawy o odszkodowanie medyczne gdyż na jej podstawie opinie będą wydawać biegli sądowi.

Zapraszam do lektury pozostałych wpisów, komentowania i subskrypcji.

Dokumentacja medyczna. Ważny dowód w procesie sądowym

Daniel Anweiler        13 listopada 2015        10 komentarzy

W poprzednich wpisach na blogu pokazałem ci jakie masz roszczenia do lekarza czy szpitala, kto odpowiada za twoją szkodę oraz omówiłem przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne. Dzisiaj zdradzę ci trochę sekretów z kuchni adwokackiej.

W procesie przygotowywania pozwu o odszkodowanie za błędy medyczne ogromne znaczenia ma twoja dokumentacja medyczna.

To także na jej podstawie jestem w stanie, z niewielką pomocą znajomych lekarzy, określić czy szkoda nastąpiła i czy mamy szanse w sądzie. Dokumentacja medyczna jest o tyle także ważna gdyż to na jej podstawie biegli sądowi wydają swoją opinię w sprawie sądowej. Na tejże zaś opinii swój wyrok w dużej mierze opiera sąd.

Dlatego zawsze doradzam moim klientom, żeby jak najszybciej złożyli wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia procesowego gdyż im dalej od zabiegu lub leczenia które spowodowało szkodę tym mniej z tego całego zdarzenia pamiętamy my oraz nasi najbliżsi.  Piszę o tym dlatego, że zdarza się iż w dokumentacji jest napisane coś innego a pacjent, mój klient, pamięta, że było inaczej. Nie chcę się tu rozwodzić nad kwestiami dopisywania rożnych rzeczy do dokumentacji medycznej. Wystarczy stwierdzenie, że im szybciej weźmiemy dokumentację medyczną tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiada ona prawdzie lub że możemy żądać dokonania w niej adnotacji korygujących jej treść.

Ok, czyli możesz a w sumie powinieneś złożyć wniosek o wydanie  dokumentacji medycznej jeżeli masz podejrzenie co do tego, że wyrządzona została ci szkoda medyczna.

Samej dokumentacji szpital czy inna placówka zdrowia ci nie wyda ale wyda wypis, odpis lub kopię poświadczoną za zgodność. Zgodnie z prawem (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta tj. Dz. U. z 2012 poz. 159) przysługuje ci też prawo przejrzenia swojej dokumentacji medycznej, a także można żądać wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, gdy żąda tego np. inny podmiot leczniczy lub sąd.

Wydanie dokumentacji wiąże się niestety z koniecznością zapłacenia za kopię odpis czy wypis. Nie jest to mała opłata i czasem gdy dokumentacja jest obfita są to duże kwoty. Zdarza się, że złożenie wniosku dokumentację z prośbą o zwolnienie z opłaty jest uwzględniany choć niestety nie jest to regułą.

Sama dokumentacja medyczna jest teraz prowadzona w wersji papierowej i elektronicznej. Docelowo od 1 sierpnia 2017 roku będzie prowadzona tylko w wersji elektronicznej co ułatwi pracę lekarzom ale także adwokatom gdyż będzie ją znacznie trudniej, mówiąc wprost, sfałszować.

Na moim blogu znajdziesz do pobrania wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Jest on uniwersalny i wymaga tylko wydrukowania i wypełnienia w swoje dane. Znajduje się po lewej stronie.

Zapraszam do komentowania, lektury pozostałych wpisów oraz subskrypcji.