biegli sądowi

Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Sprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Szczegółowiej co się w takich przypadkach dzieje możesz przeczytać tutaj. Przedstawienie zarzutów Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o postawieniu zarzutów osobą podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz […]

Przesłuchanie biegłych

Daniel Anweiler        13 maja 2019        Komentarze (0)

Z poprzednich wpisów już wiesz, że możesz brać czynny udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawie karnej o błąd medyczny. Po powołaniu biegłych do wydania opinii i ewentualnym zgłoszeniu do nich zarzutów może się okazać, że niezbędnym będzie aby jeszcze dodatkowo przesłuchać biegłych. Przesłuchanie biegłych O przesłuchaniu biegłych decyzję podejmie prowadzący postępowanie przygotowawcze jak będzie miał wątpliwości co […]

Pytania do biegłych

Daniel Anweiler        01 maja 2019        Komentarze (0)

W sprawie medycznej na etapie postępowania w prokuraturze ale także w sądzie ważna jest opinia biegłych lekarzy. Jest to za zwyczaj zwieńczenie całego procesu gromadzenia dowodów przez prowadzącego postępowania karne. Zgromadzone są już zeznania pokrzywdzonych ich rodziny oraz innych świadków, którzy mogą mieć jakieś informacje w sprawie. Organ prowadzący postępowania ma już także zgromadzoną całą […]