odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza na SOR

Daniel Anweiler        25 kwietnia 2019        Komentarze (0)

W mediach ostatnio pojawiło się kilka artykułów o tym, że osoby zgłosiły się do szpitala na SOR ale nie zostały przyjęte lub musiały długo czekać i odbiło się to negatywnie na ich zdrowiu a w niektórych przypadkach spowodowało śmierć takiej osoby ze względu na brak pomocy medycznej. Czy i jak odpowiada karnie lekarz na SOR? […]

Narażenie na uszczerbek na zdrowiu

Daniel Anweiler        24 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Narażenie na uszczerbek na zdrowiu. Jest to w większości przypadków kwalifikacja prawna jaka ma miejsce w przypadku karnych procesów medycznych. Ok, ale co to jest narażenie na uszczerbek na zdrowiu. Przyjmuje się, że narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 160 k.k., może zostać zrealizowane w […]

Przesłuchanie świadka

Daniel Anweiler        12 marca 2019        Komentarze (0)

W sprawie karnej z błędu medycznego prowadzący postępowania, z reguły jest to Prokurator, przesłuchuje jako świadków poza pokrzywdzonymi także inne osoby które mogą coś wiedzieć w sprawie i pomóc wyjaśnić jej okoliczności.  Kto może być świadkiem ? Świadkiem może być każda osoba, która wie coś w sprawie co może istotnie przyczynić się do jej wyjaśnienia. […]

Przedawnienie karalności czynu

Daniel Anweiler        07 listopada 2018        2 komentarze

Z poprzedniego wpisu już wiesz, że organ procesowy może odmówić wszczęcia śledztwa ale nie zdarza się to za często w praktyce gdyż prokurator nie jest biegłym lekarzem i nie wie czy w sprawie popełniono błąd medyczny który skutkuje odpowiedzialnością karną lekarza czy też innego członka personelu czy też pomimo błędu nie można nikomu przypisać odpowiedzialności […]

Odmowa wszczęcia śledztwa

Daniel Anweiler        02 października 2018        Komentarze (0)

Złożyłeś zawiadomienie i wiesz już co dalej się  z nim dzieje. Prokuratura lub pod jej kierownictwem Policja podjęła czynności sprawdzające. Ile zatem mają organy postępowanie przygotowawczego  żeby podjęć decyzję o wszczęciu postępowania i co się dzieje jak podejmą negatywną decyzję. Organ prowadzący postępowanie ma na przeprowadzenie czynności sprawdzających 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia. W […]