Akt oskarżenia

Daniel Anweiler        04 czerwca 2019        Komentarze (0)

akt oskarżeniaPo tym jak zakończą się już wszystkie czynności w postępowaniu przygotowawczym prowadzący postępowanie podejmuje decyzję co dalej zrobić w sprawie. Wszystkie strony przed końcem mogą się zapoznać z zgromadzonymi materiałami postępowania. W przypadku przedstawienia wcześniej zarzutów podejrzanym oraz uzyskaniu opinii uzupełniającej w oparciu o wyjaśnienia podejrzanych lub ich brak prokurator przygotowuje i kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko osobie bądź osobom co do których ustalono w postępowaniu, że mogą być winne popełnienia przestępstwa.

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia kieruje się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.  Jest to sąd w który zgodnie z przepisami prawa jest właściwy ze względu na kwalifikację prawną czynu. Kwalifikacja taka za zwyczaj jest z art 160 k.k. co oznacza, że właściwym jest sąd rejonowy. Miejscowo właściwym jest sąd gdzie popełniono czyn. Miał on miejsce za zwyczaj w szpitalu albo innym podmiocie leczniczym dlatego właściwy jest sąd dla tego miejsca.

Co zawiera akt oskarżenia?

Akt oskarżenia w sprawie medycznej jak i w każdej innej zawiera wskazanie osoby oskarżonej i zarzucanego jej czynu. Do tego jest za zwyczaj obszerne uzasadnienie ze wskazaniem jakie dowody prokurator uznał za przemawiające aby postawić określoną osobę bądź osoby w stan oskarżenia. Wymienia także wszystkie dowody, które chce aby przeprowadzić w czasie postępowania przed sądem.

O sporządzeniu aktu oskarżenia oraz skierowaniu go do sądu jako pokrzywdzony zostaniesz poinformowany. W tym też momencie kończy się Twoje uprawnienie jako strony postępowania w sprawie. Od tej chwili jak sprawa jest w sądzie to oskarżony lub oskarżeni są stroną a z drugiej strony występuje oskarżyciel publiczny czyli prokurator.

Jaką możesz mieć dalej rolę w procesie sądowym?

Oczywiście przepisy przewidują dla Ciebie dalszą rolę w procesie sądowym. Będziesz na pewno występować jako świadek i składać zeznania przed sądem. Możesz także złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego czyli rozpoczęcia odczytywania aktu oskarżenia wniosek, że jako osoba pokrzywdzona chcesz w sprawie występować jako oskarżyciel posiłkowy. Masz wtedy prawa strony i działasz obok prokuratora.

Photo by ron dyar on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: