Błąd medyczny

Daniel Anweiler        25 listopada 2015        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach omówiłem kto może odpowiadać za błąd medyczny, jakie przysługują Ci roszczenia oraz jaki jest okres ich przedawnienia. W dzisiejszym wpisie omówię co kryje się pod prawniczym sformułowaniem błąd medyczny nazywanym też błędem lekarskim.

Błąd medyczny czy też błąd lekarski to “(…) czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym” (wyrok SN z dnia 1.IV.1955 r., IV CR 39/54; OSN 1957, poz. 7).

W nauce prawa cywilnego rozróżnia się trzy rodzaje błędów lekarskich. Wyróżnia się błąd diagnostyczny, terapeutyczny i rokowania. Wywołać szkodę mogą także zdarzenia dotyczące samej organizacji w szpitalu a nie samego działanie lekarzy w stosunku do chorego. Niektórzy prawnicy nazywają taki rodzaj zdarzenia błądem organizacyjny.

Ok, no to czym się charakteryzują poszczególne błędy?

Błąd diagnostyczny to po prostu zła interpretacja przez lekarza symptomów choroby. Lekarza albo nie rozpoznaje w ogóle choroby (błąd negatywny) albo stwierdza mylnie, że pacjent jest chory ale na co innego niż w rzeczywistości (błąd pozytywny). Jako przykład można podać, że pacjent skarży się na bóle nóg i jest leczony na schorzenia reumatologiczne gdzie w rzeczywistości wysuwa mu się dysk w kręgosłupie i uciska na nerw co powoduje bóle kończyn. Innym przykładem może być stwierdzenie przez lekarza niestrawności podczas gdy pacjent cierpi na zapalenia wyrostka robaczkowego. Ten rodzaj błędu ma zazwyczaj najdalej idące skutki gdyż jego konsekwencją jest albo nie wdrożenie w ogóle leczenia albo błędne leczenie.

Błąd terapeutyczny polega na tym, że co prawda lekarz rozpoznał chorobę lub stan pacjenta ale zastosował niewłaściwy lek lub metodę leczenia, która jest już zarzucona albo nie właściwa dla pacjenta. Przykładem może być nie przeprowadzenie porodu poprzez cesarskie cięcie tylko kontynuowanie porodu naturalnego podczas gdy zapisy KTG wskazują iż konieczne jest przeprowadzenie natychmiastowego cesarskiego cięcia.

Błąd rokowania to błąd lekarza w zakresie prognozy co do stanu zdrowia pacjenta. Oznacza to, że lekarz myli się zakładając, że pacjent wyzdrowieje wcześniej lub jest chory bardziej niż w rzeczywistości. W obu przypadkach włącza niewłaściwe leczenie, które jest powodem pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Szkodę u pacjenta może także wywołać tzw. błąd organizacyjny. Nie jest to błąd lekarski ale błąd w organizacji szpitala czy przychodni. Do takich zaniedbań zalicza się w szczególności brak sterylności podczas zabiegu operacyjnego, pozostawienie przyrządów chirurgicznych w ciele operowanego, niewłaściwe obsadzenie dyżurów lekarskich albo włożenie do dokumentacji medycznej pacjenta nie jego wyników badań co powoduje w następstwie błędne działanie lekarza.

Zazwyczaj jest tak, że jeden rodzaj błędu nie występuje sam tylko jest on następstwem innego błędu lub sam powoduje, że leczenie jest niewłaściwe. Jest tak zazwyczaj przy błędzie diagnostycznym, który pociąga za sobą błędne leczenie czyli błąd terapeutyczny.

Wszystkie te rodzaje błędów medycznych czy też błędów w sztuce lekarskiej mogą oznaczać, że przysługuje poszkodowanemu pacjentowi odszkodowanie za szkodę.

Zapraszam do komentowania, lektury pozostałych wpisów oraz subskrypcji bloga.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: