odpowiedzialność karna lekarza

Analiza umorzenia

Daniel Anweiler        26 czerwca 2019        Komentarze (0)

Dostałeś do domu pocztą postanowienie o umorzeniu Twojego postępowania. Co teraz zrobić? Możesz złożyć zażalenie na umorzenie sprawy. Konieczna jest jednak najpierw analiza umorzenia postępowania. Pamiętaj, że w sprawie karnej także można uzyskać rekompensatę majątkową a i wygrana sprawa karna otwiera drogę do łatwiejszego dochodzenia odszkodowania. Także warto walczyć w procesie karnym. Jako pokrzywdzony masz […]

Umorzenie postępowania

Daniel Anweiler        25 czerwca 2019        Komentarze (0)

Prokurator po zasięgnięciu opinii i odpowiedzi także na Twoje pytania do biegłych . Po tym jak wniosłeś zarzuty do opinii biegłych. W końcu po tym jak nastąpiło przesłuchanie biegłych może podjąć decyzję procesową dotyczącą całego postępowania. Po prostu może je zakończyć. Nie będzie to jednak koniec definitywny w żadnym z dwóch możliwych przypadków. Prokurator może […]

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Daniel Anweiler        05 czerwca 2019        Komentarze (0)

Co się dzieje gdy złożony zostanie już akt oskarżenia? Gdy złożony zostanie już akt oskarżenia przez prowadzącego postępowanie prokuratora to Twoje prawa jako strony w postępowaniu wygasają. W sprawie stroną staje się oskarżony oraz prokurator jako reprezentant urzędu prokuratorskiego. Nie oznacza to, że tracisz kontrolę nad tym co się dzieje w sprawie. Zależy to tylko […]

Akt oskarżenia

Daniel Anweiler        04 czerwca 2019        Komentarze (0)

Po tym jak zakończą się już wszystkie czynności w postępowaniu przygotowawczym prowadzący postępowanie podejmuje decyzję co dalej zrobić w sprawie. Wszystkie strony przed końcem mogą się zapoznać z zgromadzonymi materiałami postępowania. W przypadku przedstawienia wcześniej zarzutów podejrzanym oraz uzyskaniu opinii uzupełniającej w oparciu o wyjaśnienia podejrzanych lub ich brak prokurator przygotowuje i kieruje do sądu […]

Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Sprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Akt oskarżenia poprzedza przedstawienie zarzutów podejrzanym.  Przedstawienie zarzutów Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o tym, że ma nastąpić postawienie zarzutów osobom podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz […]