szkoda

Szkoda medyczna

Daniel Anweiler        28 listopada 2019        Komentarze (0)

Szkoda czy też szkoda medyczna to jedna z trzech przesłanek odpowiedzialności jaka musi być w procesie o odszkodowanie medyczne udowodniona. Pozostałe to wina oraz związek przyczynowy. Samą szkodę można podzielić na majątkową i niemajątkową. Szkoda Szkoda to przede wszystkim to uszkodzenie ciała lub szerzej rozstrój zdrowia. Przybiera ona jednak wymierny charakter w sytuacji jej naprawiania […]

Trzy przesłanki odpowiedzialności lekarza

Daniel Anweiler        26 listopada 2019        Komentarze (0)

Z poprzednich wpisów już wiesz, że możesz starać się o odszkodowanie na które składa się oprócz odszkodowania sensu stricto także zadośćuczynienie renta oraz ustalenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego na przyszłość. Ok, ale jak je uzyskać? W większości przypadków w procesie sądowym. W sądzie aby uzyskać odszkodowanie trzeba wykazać trzy przesłanki odpowiedzialności lekarza. Co się składa na […]