Czynności sprawdzające

Daniel Anweiler        05 lipca 2018        Komentarze (0)

czynności sprawdzająceW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Po złożeniu zawiadomienia organ prowadzący zacznie czynności sprawdzające. W czasie tych czynności przesłucha Cię jako zawiadamiającego i nada Ci status pokrzywdzonego. Jakie jeszcze czynności może przeprowadzić organ prowadzący postępowanie?

Czynności sprawdzające

W czasie tych czynności organ prowadzący postępowanie ma obowiązek przekonać się czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa czy też nie. W związku z tym może wszcząć postępowanie przygotowawcze lub odmówić jego wszczęcia co zdarza się niezwykle rzadko w sprawach o błąd medyczny. Czynnościami procesowymi jakie może podjąć organ prowadzący postępowanie są jak już wspomniałem wyżej przesłuchanie Cię jako zawiadamiającego ale może także zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów np. medycznych pochodzących z prywatnych podmiotów leczniczych, prywatnych opinii medycznych, maili czy smsów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości organ prowadzący postępowanie może żądać nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej.

Czynności sprawdzające mogą trwać maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa. W tym czasie organ prowadzący postępowanie musi podjęć decyzję czy wszczyna postępowanie karne czy też odmawia jego wszczęcia.

No i zaczyna się postępowanie przygotowawcze.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: