Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Daniel Anweiler        05 czerwca 2019        Komentarze (0)

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Co się dzieje gdy złożony zostanie już akt oskarżenia?

Gdy złożony zostanie już akt oskarżenia przez prowadzącego postępowanie prokuratora to Twoje prawa jako strony w postępowaniu wygasają. W sprawie stroną staje się oskarżony oraz prokurator jako reprezentant urzędu prokuratorskiego. Nie oznacza to, że tracisz kontrolę nad tym co się dzieje w sprawie. Zależy to tylko od podjęcia przez Ciebie działań. Możesz zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym.

Jakie masz uprawnienia w procesie przed sądem o błąd medyczny?

W czasie procesu sądowego na pewno będziesz zeznawać jako świadek. To są Twoje podstawowe uprawnienia przed sądem w procesie o błąd medyczny. Twoje zeznania były podstawą rozpoczęcia postępowania w prokuraturze. Wskazałeś w nich okoliczności i fakty jakie spowodowały rozpoczęcie postępowania przygotowawczego czyli po prostu śledztwa. W postępowaniu przed sądem musisz, zgodnie z polskim prawem, powtórzyć to co powiedziałeś w czasie śledztwa w prokuraturze. Po prostu sąd musi to jeszcze raz, pomimo że jest to już napisane w protokole i jest w aktach sprawy, usłyszeć “na własne uszy” Twoje zeznania.

Twoja rola w procesie sądowym o błąd medyczny nie musi się jednak kończyć na byciu tylko świadkiem w procesie przed sądem. Możesz zyskać prawa strony i występować obok prokuratora jako oskarżyciel posiłkowy. 

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

Żeby zostać oskarżycielem posiłkowym musisz jeszcze zanim rozpocznie się przewód sądowy czyli zostanie oficjalnie odczytany akt oskarżenia złożyć oświadczenie. W oświadczeniu musisz napisać, chcesz występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy gdyż jesteś pokrzywdzonym w sprawie.

Jak i gdzie napisać oświadczenie o chęci bycia oskarżycielem posiłkowym?

Pismo zawierające Twoje oświadczenie o chęci bycia oskarżycielem posiłkowym posyłasz do sądu do którego został wysłany akt oskarżenie. Do jakiego sądu został on posłany dowiesz się z informacji od prokuratora, który poinformuje Cię pisemnie gdzie został złożony akt oskarżenia. Do tego sądu możesz przedzwonić i dowiedzieć się o sygnaturą sprawy nadaną już w sądzie. Będzie ona potrzebna, żeby szybciej zidentyfikować do jakiej sprawy jest złożone Twoje pismo. W treści pisma piszesz, że w związku z tym, że byłeś pokrzywdzonym w sprawie na etapie postępowania w prokuraturze a teraz chcesz skorzystać ze swoje uprawnienia i zgłaszasz się do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. Prosisz także o informowanie Cię o wszystkich czynnościach w sprawie. Od tej pory sąd będzie Cię informował o wszystkich terminach w sprawie.

Co możesz jako oskarżyciel posiłkowy?

Jako oskarżyciel posiłkowy przed sądem siedzisz obok prokuratora na sprawie sądowej. Możesz zadawać pytania oskarżonemu, świadkom a także biegłym jeżeli mieliby być przesłuchiwani. Oczywiście możesz składać wnioski dowodowe o przesłuchanie kolejnych świadków a także inne wnioski dowodowe choćby z nowych dokumentów medycznych które udało się uzyskać czy też znaleźć. W sprawie oczywiście będziesz musiał złożyć zeznania. Bycie oskarżycielem posiłkowym nie zwalnia Cię z tego obowiązku. Oczywiście gdy skończy się postępowanie przed sądem masz prawo wygłoszenia mowy końcowej zaraz po prokuratorze i żądania określonej kary dla oskarżonego. Gdy nie zgadzasz się z wyrokiem jako oskarżyciel posiłkowy możesz złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku a potem apelację a nawet kasację. 

Zatem jak widzisz będąc oskarżycielem posiłkowym możesz dużo więcej w procesie przed sądem niż tylko złożyć zeznania. Jesteś w procesie stroną ze wszystkimi tego uprawnieniami.

Daniel Anweiler

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: