Odmowa wszczęcia śledztwa

Daniel Anweiler        02 października 2018        Komentarze (0)

Odmowa wszczęcia śledztwaZłożyłeś zawiadomienie i wiesz już co dalej się  z nim dzieje. Prokuratura lub pod jej kierownictwem Policja podjęła czynności sprawdzające. Ile zatem mają organy postępowanie przygotowawczego  żeby podjęć decyzję o wszczęciu postępowania i co się dzieje jak podejmą negatywną decyzję.

Organ prowadzący postępowanie ma na przeprowadzenie czynności sprawdzających 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

W wyniku czynności sprawdzających organ prowadzący postępowanie może podjąć decyzję o odmowie wszczęcia postępowanie przygotowawczego w sprawie medycznej. Nie zdarzyło mi się to jeszcze w ciągu 12 lat praktyki w adwokaturze ale zawsze taka procesowa możliwość istnieje. Nie zdarzyło mi się spotkać z taką decyzją na moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dlatego, że w sprawach karnych medycznych konieczne elementem do podjęcia jakiejkolwiek decyzji procesowej jest opinia biegłych wydana na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Gdyby jednak bez tej opinii organ prowadzący postępowanie odmówił wszczęcia postępowania to możesz złożyć na to zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W zażaleniu musisz wskazać, że decyzja została podjęta przedwcześnie gdyż nie przeprowadzono dowodu z opinii biegłego a organ prowadzący postępowanie nie jest lekarzem zatem musi się podpierać opinią specjalistów.

Zażalenie do Sądu

Sąd podejmie decyzję czy uchylić postanowienie o odmowie wszczęcia ale w zakresie spraw medycznych jest to raczej oczywiste gdyż brak opinii biegłych wskazuje, że decyzja o odmowie jest znacząco przedwczesna. W takim przypadku sprawa zostanie skierowana do ponownego prowadzenia do prokuratury ze wskazaniem co należy wykonać w sprawie czyli przede wszystkim wystąpić o opinię biegłych.

W przypadku gdy sąd nie uwzględni zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania to już za bardzo nic nie można zrobić. Można jedynie starać się zdobyć nowe dowody i przekonać prowadzącego postępowanie za pomocą tych dowodów, że warto jednak wszcząć postępowanie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: