Odpowiedzialność karna lekarza SOR

Daniel Anweiler        25 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Odpowiedzialność karna lekarza na SORW mediach ostatnio pojawiło się kilka artykułów o tym, że osoby zgłosiły się do szpitala na SOR ale nie zostały przyjęte lub musiały długo czekać i odbiło się to negatywnie na ich zdrowiu a w niektórych przypadkach spowodowało śmierć takiej osoby ze względu na brak pomocy medycznej. Jaka jest odpowiedzialność karna lekarza SOR?

Czy i jak odpowiada karnie lekarz na SOR?

Lekarze na SOR czyli Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjmują pacjentów i w większości przypadków dokonują ich zaopatrzenia a następnie odsyłają do domu albo w przypadku poważniejszych schorzeń kierują na oddział w szpitalu. Mogą także podjąć decyzję o przekazaniu pacjenta do innego szpitala gdzie będzie on lepiej zaopatrzony medycznie.

Lekarz, jak już pisałem, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., WA 23/00, LEX nr 532395 odpowiada za skutek, o którym mowa w art. 160 § 1-3 k.k., który jest nie tylko spowodowanie zagrożenia w sytuacji, w której przed zachowaniem sprawcy żadne niebezpieczeństwo pokrzywdzonemu nie zagrażało, ale także skutek ten będzie miał miejsce wtedy, gdy sprawca swoim zachowaniem zwiększa zagrożenie dla już zachodzącego bezpośrednio niebezpieczeństwa. W szczególności będzie to miało miejsce wtedy, gdy sprawca zobowiązany do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu zaniecha wykonania ciążącego na nim prawnego szczególnego obowiązku.

Zatem odpowiedzialność karna lekarza przyjmującego pacjentów na SOR zasadza się na tym, że lekarz swoim zachowaniem tj. brakiem działania zwiększa zagrożenie dla pokrzywdzonego.

Tutaj trzeba wsiąść pod uwagę, że linia wyznaczająca odpowiedzialność karną lekarza za narażenie na uszczerbek na zdrowiu jest bardzo cienka. Za każdym razem konkretny przypadek trzeba będzie rozpatrzyć czy to właśnie lekarz nie zachował się jak powinien i swoim zachowaniem zwiększył zagrożenie już zachodzącego niebezpieczeństwa. Oznacza to czy wdrożył po pierwsze wszystkie prawidłowe procedury diagnostyczne oraz czy zrobił to odpowiednio szybko gdyż ma to także znaczenie. Po drugie czy na podstawie wyników postawił prawidłową diagnozę a następnie wdrożył prawidłowe leczenie do postawionej diagnozy.

Podstawowe pytanie jest jednak to czy lekarz widział i miał szansę zbadać pacjenta czy też nie. W tym przypadku trzeba postawić pytanie dlaczego tak było i czy w tym przypadku nie odpowiada ktoś inny z personelu pracującego na SOR.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: