Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Przedstawienie zarzutów podejrzanymSprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Akt oskarżenia poprzedza przedstawienie zarzutów podejrzanym. 

Przedstawienie zarzutów

Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o tym, że ma nastąpić postawienie zarzutów osobom podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz być przy takiej czynności obecny.

Wyjaśnienia podejrzanych

Po przedstawieniu zarzutów podejrzany albo podejrzani może się wypowiedzieć. Nie są to już jednak zeznania a wyjaśnienia podejrzanych. W chwili postawienia zarzutu zeznania takiej osoby nie są brane pod uwagę. Wynika to ze zmiany roli w procesie karny ze świadka na podejrzanego. W wyjaśnieniach swoich podejrzany może wskazać odmiennie niż w swoich wcześniejszych zeznaniach okoliczności. Może także nic nie powiedzieć. Od momentu przedstawienia zarzutów podejrzany staje się stroną postępowania. 

Wnioski dowodowe podejrzanych

Po przedstawieniu zarzutu i ewentualnym złożeniu wyjaśnień przez podejrzanego może on złożyć  jako strona postępowania wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków czy też o nową opinię biegłych. W przypadku gdy to zrobi wnioski te mogą zostać uwzględnione przez prowadzącego postępowanie albo nie. Na pewno jednak prowadzący postępowanie po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu skieruje sprawę do biegłych w celu wydania przez nich opinii uzupełniającej.

Opinia uzupełniająca

Właściwie nie jest to opinia uzupełniająca jedynie pytanie ze strony prowadzącego postępowanie karne czy biegli podtrzymują swoją opinię w sytuacji gdy nie można już wziąć pod uwagę zeznań złożonych wcześniej przez podejrzanego. Po uzyskaniu uzupełniającej opinii. Przeprowadzeniu wszystkich zgłoszonych przez podejrzanego dowodów albo ich oddaleniu prowadzący postępowanie je zamyka i przygotowuje akt oskarżenia, który składa do właściwego sądu. Dalej sprawą zajmuje się już sąd.

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: