Przesłuchanie pokrzywdzonego

Daniel Anweiler        22 czerwca 2018        Komentarze (0)

Przesłuchanie pokrzywdzonegoW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia?

Czynności sprawdzające i przesłuchanie zawiadamiającego

Po złożeniu zawiadomienia i ustaleniu przez organy powołane do prowadzenia sprawy jaki organ i jednostka będą prowadzić sprawę z Twojego zawiadomienia zostaniesz wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka a i w większości przypadków w charakterze pokrzywdzonego. Organ prowadzący przesłuchanie pouczy Cię o Twoich prawach i jeżeli Twoje dobro chronione prawem takie jak życie lub zdrowie zostało zagrożone przez przestępstwo zostanie Ci nadany status pokrzywdzonego w sprawie. Tak samo będzie jeżeli składasz zawiadomienie gdy pokrzywdzonym jest najbliższy który w wyniku błędu lekarza zmarł.Uznanie za pokrzywdzonego oznacza to, że masz prawa strony w postępowaniu i masz wgląd w to co się w nim dzieje na każdym etapie.

Po co przesłuchanie? Przecież wszystko jest napisane w zawiadomieniu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa inicjuje całe postępowanie ale dopiero Twoje przesłuchanie i złożone w czasie niego zeznanie jest dowodem w sprawie i na jego podstawie organ może zacząć działać i wszcząć postępowanie przygotowawcze. W czasie przesłuchania złożysz także wniosek o ściganie i ukaranie sprawców przestępstwa. Jest to o tyle istotne, że przestępstwo z art 160 § 3 k.k. do ścigania wymaga wniosku o ściganie aby mogło się toczyć.

Zatem tak jak pisałem już w poprzednim wpisie w pisemnym zawiadomieniu nie musisz wdawać się w szczegóły. Szczegóły zdarzeń i to bardzo dokładnie musisz podać w czasie przesłuchania. Możesz w czasie przesłuchanie odwoływać się do dokumentacji medycznej czy też się nią posiłkować. Pamiętaj jednak, że nie możesz czytać z kartki. Mówisz to co pamiętasz i to jak najbardziej szczegółowo. Nie spiesz się wszystko co mówisz i uważasz za istotne musi być zapisane w protokole.

Po zakończonym przesłuchaniu czytasz i podpisujesz protokół. Jeżeli jesteś pokrzywdzonym możesz otrzymać kopie swojego zeznania.

Teraz zostanie podjęta najprawdopodobniej decyzja o wszczęciu postępowania. Zostaniesz o tym poinformowany. Postępowanie ruszy z działaniem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: