Renta za szkodę medyczną

Daniel Anweiler        19 września 2017        Komentarze (0)

Renta za szkodę medycznąW poprzednich wpisach opisałem jakie składowe wchodzą w roszczenie o odszkodowanie medyczne. W niniejszym wpisie poruszę kwestie związane z rentą dla poszkodowanego.

Przepis kodeksu cywilnego stanowi:

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie (1) lub częściowo (2) zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (3) lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (4), może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Co on oznacza i jak to udowodnić w sądzie?

Jeżeli jesteś poszkodowany w sprawie błędu medycznego to o rentę możesz się starać gdy:

  1. utraciłeś całkowicie zdolność do pracy. Tutaj sprawa jest prosta i oczywista renta powinna być równa zarobkom które byś osiągał gdybyś nie doznał szkody. W sprawie o odszkodowanie medyczne udowodnienie wysokości renty polega na wykazaniu wszystkich możliwych, ewentualnych swoich zarobków w oparciu o umowę o pracę którą miałeś podpisaną, umowę zlecenia czy nawet przyrzeczoną umowę o pracę albo podpisany list intencyjny, że masz otrzymywać za swoją pracę określone okresowe wynagrodzenie.
  2. utraciłeś częściowo zdolność do pracy. Wysokość renty oblicza się poprzez porównanie osiąganych zarobków po szkodzie z hipotetycznymi zarobkami, które mogłeś osiągać ustalane na zasadzie tak jak przy całkowitej utracie zdolności do pracy.
  3. zwiększyły się potrzeby. Dochodzenie renty na tej podstawie możesz gdy Twoje potrzeby w wyniku poniesionej szkody uległy zwiększeniu. Chodzi tu o stałe miesięczne wydatki dotyczące leczenia czy też przystosowania mieszkania lub samochodu. Chodzi także np. o konieczność dodatkowego przeszkolenia w celu zmiany pracy czy zakupu sprzętu pomagającego w pracy.
  4. zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Przesłanka zasądzenia renty na tej podstawie jest zmniejszenie się możliwości na osiągniecie sukcesu zawodowego w przyszłości w związku z doznaną szkodą. Oznacza to, że uszkodzenie ciała bądź też rozstrój zdrowia spowodował utratę u Ciebie cech pozwalających na skuteczne osiąganie sukcesów w wybranym zawodzie czy też działaniu. Dla przykładu: do pracy potrzeby jest Ci donośny głos (nauczyciel, aktor teatralny, sprzedawca) a w wyniku szkody medycznej jest on chrapliwy i słabo słyszalny. Zmniejszyły się zatem Twoje szanse i widoki na przyszłość.

Co jest potrzebne jako dowód sądowy.

Wszystkie wskazane wyżej okoliczności wymagają udowodnienia w sądzie za pomocą w szczególności dokumentów ale także świadków. Także jeżeli masz wydatki związane z leczeniem zbieraj za wszystko faktury imienne na ciebie. Miałeś podpisać umowę to niech Twój kontrahent potwierdzi Ci na piśmie, że podpisałby z Tobą umowę. Wszystkie te dokumenty i powstałe na ich podstawie wyliczenia pozwolą określić w jakie wysokości przysługuje Ci renta.

*****

Warto też przeczytać.

Co jest potrzebne do skonstruowania pozwu o odszkodowanie medyczne >>

Kto odpowiada za Twoją szkodę >>

Przedawnienie roszczeń o odszkodowania za błędy medyczne >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: