Sprawa karna czy cywilna

Daniel Anweiler        21 listopada 2020        Komentarze (0)

Sprawa karna czy cywilnaJesteś poszkodowany w związku z błędem medycznym lekarza czy też innego personelu medycznego. Chcesz zacząć dochodzić swoich praw ale nie wiesz gdzie zacząć. Sprawa karna czy cywilna.

Najpierw sprawa karna czy cywilna ?

W przypadku gdy na jesteś poszkodowany przez błąd medyczny masz do wybrania aż trzy drogi postępowania. Oczywiście możesz też nic nie robić ale jak chcesz dochodzić swoich praw to możesz w różny sposób to zrobić. Po pierwsze możesz wystąpić o ustalenie zdarzenia medycznego przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jednakże nie polecam tego postępowania. Z dwóch powodów. Po pierwsze postępowania trwa długo a nie te określne 3 miesiące bo czeka się na opinię biegłych. Po drugie kwota zaproponowana przez podmiot leczniczy w przypadku uznania, że miało miejsce zdarzenie medyczne jest zazwyczaj bardzo mała i nie adekwatna do samego błędu medycznego. Poza tym szpitale nie mają konieczności ubezpieczania się od zdarzeń medycznych orzekanych przez Komisję. W mojej ocenie ten tor postępowania mija się w znaczącej kwestii z sensownością działania.

To w takim razie co zostaje? Zostaje dochodzenie swoich praw w toku postępowania karnego lub postępowania cywilnego przed odpowiednimi do tego organami. No to od czego zacząć? Sprawa karna czy cywilna ?

Sprawa karna

W sprawie karnej dochodzisz przed organami postępowania karnego tj. prokuratorem czy też następnie sądem skazania lekarza/lekarzy lub innych pracowników medycznych za ich błąd który skutkował powstaniem szkody. Nie jest to jednak w każdym przypadku możliwe. Aby sprawa karna miała sens musi być wykazane, że działanie personelu medycznego, w przeważającej ilości przypadków, naraziło Ciebie lub osobą Tobie bliską na ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Zatem nie każdy błąd medyczny jest przestępstwem choćby nieumyślnym. Jeżeli jednak masz podejrzenie, że w Twojej sprawie dopuszczono się przestępstwa to musisz zacząć od zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jak toczy się sprawa karna ?

Najlepiej przygotować je pisemnie. Następnie prokurator Cię przesłucha. Potem powinna być wydana decyzja co do wszczęcia lub odmowy wszczęcia śledztwa. W sprawie przesłuchani będą lekarze. Następnie prokuratura występuje o opinię do biegłych lekarzy aby ocenili postępowanie medyczne w Twojej sprawie. Po tym jak opinia będzie wydana masz prawo się z nią zapoznać i wnieść do niej ewentualne zarzuty. Po wydaniu uzupełniającej opinii biegli mogą zostać przesłuchani. Gdy z opinii i innych dowodów będzie wynikało, że można komuś postawić zarzut popełnienia przestępstwa to prokurator prowadzący postępowanie to zrobi. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator sporządzi i wyśle do sądu akt oskarżenia. W postępowaniu sądowym możesz występować jako oskarżyciel posiłkowy. Musisz jednak złożyć odpowiednie oświadczenie, że chcesz występować w tym charakterze.

W postępowaniu karnym będziesz mógł dochodzić także zadośćuczynienia.

W przypadku sprawy karnej możesz także wystąpić na drogę postępowania cywilnego. Zatem sprawa karna czy cywilna nie ma w tym zakresie znaczenia. Jak w sprawie karnej sąd zasądzi na Twoją rzecz zadośćuczynienie tylko w części możesz wystąpić o resztę w sprawie cywilnej.

Sprawa cywilna

W sprawie może być tak, że działania lekarzy lub personelu medycznego nie kwalifikują się w zakresie przestępstwa. Po prostu możesz też nie chcieć występować z sprawą karną i zaczniesz od razu od sprawy cywilnej.

W sprawie cywilnej dochodzisz inaczej niż sprawie karnej odszkodowania dochodzisz od podmiotu leczniczego lub ubezpieczyciela. Tak naprawdę to w przypadku wypłaty pieniędzy płaci to ubezpieczyciel.

Jak toczy się sprawa cywilna ?

Sprawa karna toczy się w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa cywilna zaczyna się od wezwania do zapłaty podmiotu leczniczego. Wezwanie do zapłaty przede wszystkim spełnia rolę próby ugodowego zakończenia sprawy. W związku ze szkodą chcesz najpierw aby obyło się bez sądu. Kierujesz zatem najpierw wezwanie do podmiotu leczniczego. Następnie Twoje pismo jest przesyłane do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wydanie decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania. Jeżeli nie zgadasz się z decyzją ubezpieczyciela to możesz złożyć od niej odwołanie. Po rozpoznaniu Twojego odwołania ubezpieczyciel ponownie wyda opinię. Jeżeli nadal nie będzie ona odmowna albo kwota jaką Ci chcą wypłacić Cię nie zadawala możesz ze sprawą wystąpić do sądu.

Złożenie sprawy w sądzie wymaga przygotowania pozwu. W pozwie musisz wskazać kogo pozywasz a także podać w uzasadnieniu na jakiej podstawie faktycznej domagasz się zasądzenia odszkodowania.

Najważniejszą częścią pozwu jest wskazanie czego się domagasz. Czy jest to odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta czy ustalenie odpowiedzialności na przyszłość. Wszystkie musisz uzasadnić i podać dowody na ich poparcie.

Najważniejszym dowodem w sprawie cywilnej jest opinia biegłego lekarza powołanego przez sąd.

W czasie procesu w sądzie sąd będzie przesłuchiwał świadków a także zapozna się z opinią wydaną w Twojej sprawie przez biegłego. Na tejże podstawie wyda wyrok w którym może w całości lub części zasądzić na Twoją rzecz roszczenia wskazane w pozwie. Może także oddalić Twoje powództwo w całości. W przypadku jak nie zgadasz się z decyzję sądu możesz złożyć apelację do sądu wyższej instancji.

Po prawomocnym zakończeniu sprawy to ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze na konto.

Zapraszam na mój kanał na You Tube.

Photo by Owen Beard on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: