Sprostowanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        24 listopada 2015        2 komentarze

W poprzednim wpisie pokazałem Ci jak ważna w procesie o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej jest dokumentacja medyczna oraz jak o nią skutecznie wystąpić do Szpitala. W tym wpisie pokaże Ci, że można wystąpić o sprostowanie twojej dokumentacji jeżeli nie zgadza się z tym co było naprawdę.

Ok. Masz już w rękach swoją dokumentację medyczną i po lekturze okazuje się, że nie wszystko jest wpisane do dokumentacji lub wpisane są informacje o zdarzeniach których nie było. Dla przykładu: wywiad prowadzony przy przyjęciu do szpitala nie jest w całości wpisany do dokumentacji, brak jest uwzględnienia prowadzonej konsultacji specjalistycznej lub wykonanych badań albo są wpisane badania których Ci nigdy nie zrobiono.

Co w takim wypadku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069). masz prawo do żądania aby przy błędnej adnotacji w dokumentacji zamieszczona została adnotacja o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. Oznacza to tym samym, że dokonano sprostowania dokumentacji. Niestety zgodnie z prawem poprzednia błędna adnotacja zostaje dalej wpisana ale z informacją, że jest inaczej niż zostało to zapisane.

Problem niestety powstaje gdy Szpital a właściwie lekarz który dokonał wpisu obstaje przy swoim i nie chce zmienić wpisu w dokumentacji. Brak jest wyrażonego wprost środka prawnego do dochodzenia sprostowania dokumentacji poza Szpitalem.

Można spróbować złożyć zawiadomienie do prokuratury, że wpis został sfałszowany ale to nie da nam rezultatu w postaci sprostowania wpisu. Moim zdaniem najlepszą drogą jest założenie sprawy w Sądzie o zobowiązanie do złożenia określonego oświadczenia przez lekarza.

Tak czy inaczej gdy lekarz obstaje przy swoim trzeba mu wykazać, że nie ma racji co oznacza, iż musisz zebrać dowody w szczególności świadków i dokumenty aby wykazać swoje racje. Warto jednak się nie poddawać w przypadku gdy szpital nie uwzględni naszego wniosku o sprostowanie. Błędna dokumentacja medyczna będzie mieć wpływ na wynik sprawy o odszkodowanie medyczne gdyż na jej podstawie opinie będą wydawać biegli sądowi.

Zapraszam do lektury pozostałych wpisów, komentowania i subskrypcji.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Zbigniew Marzec 5, 2019 o 13:10

Dzień dobry !
W dniu 24.11.2017 otrzymałem kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
Wystąpiłem o jej sprostowanie 07.12.2017 ponieważ zawierała zwroty naruszające moje dobra osobiste
(cześć) . Do dnia dzisiejszego (05.03.2019) nie otrzymałem żadnej odpowiedzi .
1.Jak mogę od szpitala wyegzekwować sprostowanie karty.
2.Kogo się pozywa szpital , czy lekarza który podpisał kartę.

Odpowiedz

Daniel Anweiler Marzec 6, 2019 o 12:53

Dzień Dobry Panie Zbigniewie,
Witam Pana serdecznie!
Proszę wysłać pismo ponaglające do szpitala o odpowiedź.
Co do pozwania osoby to musi Pan rozważyć czy nastąpiło naruszenie Pana dóbr osobistych. Potem może Pan ustalić kto naruszył Pana dobra osobiste i będzie miał Pan możliwość dochodzenia ich ochrony.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: