Szkoda medyczna

Daniel Anweiler        28 listopada 2019        Komentarze (0)

Szkoda medycznaSzkoda czy też szkoda medyczna to jedna z trzech przesłanek odpowiedzialności jaka musi być w procesie o odszkodowanie medyczne udowodniona. Pozostałe to wina oraz związek przyczynowy. Samą szkodę można podzielić na majątkową i niemajątkową.

Szkoda

Szkoda to przede wszystkim to uszkodzenie ciała lub szerzej rozstrój zdrowia. Przybiera ona jednak wymierny charakter w sytuacji jej naprawiania przez osoby do tego zobowiązane.

Szkodą oprócz czy też obok uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy też śmierci osoby bliskiej (tutaj mówi się o szkodzie osób najbliższych) jest także uszczerbek materialny. W szczególności są to poniesione wydatki na leczenie, przygotowanie się do nowego życia tj. życia z pewną niepełnosprawnością wynikłą z uszkodzenia ciała. W zakres szkody wchodzą także utracone z powodu szkody dochody z umowy o pracę, podpisanych już ale nie możliwych do realizacji umów sponsorskich (np. w przypadku sportowców czy influencerów), czy umów zlecenia albo o dzieło.

Jednym słowem jest to szkoda materialna zwana także majątkową. Można jej wielkość wyrazić w określonej wyliczalnej co do grosza kwocie która zasądzona przez sąd stanowi odszkodowanie.

Krzywda

Oprócz szkody materialnej w sprawie powstałego błędu medycznego może występować także szkoda niematerialna czyli krzywda. Jest to cierpienie fizyczne i psychiczne związane z bólem i doznaną szkodą. Wynagrodzeniem krzywdy jest świadczenie pieniężne ze strony zobowiązanych podmiotu leczniczego lub lekarza i ubezpieczyciela. Wynagrodzenie takie zwane jest w prawie zadośćuczynieniem. Możesz go dochodzić w procesie cywilnym ale także w procesie karnym o szkodę medyczną.

Szkoda i krzywda czyli oba rodzaje szkody w sprawie o błąd medyczny powinny być naprawione w drodze procesu sądowego poprzez zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniędzy.

Wpisu możesz także posłuchać w formie podcastu.

Źródło: Mirosław Nestorowicz Prawo Medyczne  ss. 85-86  wyd. X  Toruń 2013

Photo by Jason Chen on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: