biegli sądowi

Przesłuchanie biegłych

Daniel Anweiler        13 maja 2019        Komentarze (0)

Z poprzednich wpisów już wiesz, że możesz brać czynny udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawie karnej o błąd medyczny. Najpierw prokurator powołuje biegłych. Potem jak nie zgadzasz się z ich opinią to możesz wnieść zarzuty do ich opinii. W kolejnym kroku możesz wnioskować o przesłuchanie biegłych. Przesłuchanie biegłych O przesłuchaniu biegłych decyzję podejmie prowadzący postępowanie […]

Pytania do biegłych

Daniel Anweiler        01 maja 2019        Komentarze (0)

W sprawie medycznej na etapie postępowania w prokuraturze ale także w sądzie ważna jest opinia biegłych lekarzy. Jest to za zwyczaj zwieńczenie całego procesu gromadzenia dowodów przez prowadzącego postępowania karne. Zgromadzone są już zeznania pokrzywdzonych ich rodziny oraz innych świadków, którzy mogą mieć jakieś informacje w sprawie. Organ prowadzący postępowania ma już także zgromadzoną całą […]