błąd medyczny

Sprawa karna czy cywilna

Daniel Anweiler        21 listopada 2020        Komentarze (0)

Jesteś poszkodowany w związku z błędem medycznym lekarza czy też innego personelu medycznego. Chcesz zacząć dochodzić swoich praw ale nie wiesz gdzie zacząć. Sprawa karna czy cywilna. Najpierw sprawa karna czy cywilna ? W przypadku gdy na jesteś poszkodowany przez błąd medyczny masz do wybrania aż trzy drogi postępowania. Oczywiście możesz też nic nie robić […]

Przesłuchanie świadka

Daniel Anweiler        12 marca 2019        Komentarze (0)

W sprawie karnej z błędu medycznego prowadzący postępowania, z reguły jest to Prokurator, przesłuchuje jako świadków poza pokrzywdzonymi także inne osoby które mogą coś wiedzieć w sprawie i pomóc wyjaśnić jej okoliczności.  Kto może być świadkiem ? Świadkiem może być każda osoba, która wie coś w sprawie co może istotnie przyczynić się do jej wyjaśnienia. […]

Czynności sprawdzające

Daniel Anweiler        05 lipca 2018        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Po złożeniu zawiadomienia organ prowadzący zacznie czynności sprawdzające. W czasie tych czynności przesłucha Cię jako zawiadamiającego i nada Ci status pokrzywdzonego. Jakie jeszcze czynności może przeprowadzić organ […]

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Daniel Anweiler        20 czerwca 2018        2 komentarze

Z poprzednich wpisów wiesz już, że błędne zachowanie lekarza może spowodować  jego odpowiedzialność karną, wiesz też gdzie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tylko co w nim napisać no i jakie paragrafy powołać. Co musi zawierać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Przede wszystkim zawiadomienie musi wskazywać osobę zawiadamiającą. Musisz zatem wskazać swoje dane tj. imię […]

Gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa

Daniel Anweiler        19 czerwca 2018        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie opisałem, że błąd lekarza może czasem skutkować jego odpowiedzialnością karną za przestępstwo. No tak ale jak i gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa w czasie leczenia przez lekarza czy personel medyczny. Tyle się teraz słyszy o specjalnych działach w prokuraturach ds. błędów medycznych, ale który jest właściwy. Gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa ? […]