odpowiedzialność karna lekarza

Nowa odpowiedzialność karna lekarzy

Daniel Anweiler        30 lipca 2020        Komentarze (0)

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami przepisów karnych wprowadzającą nową odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny. Projekt zmian w art 155 k.k. (nieumyślne spowodowanie śmierci) i 156 k.k. (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) został przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt przewiduje złagodzenie odpowiedzialności lekarza w przypadku popełnienia czynu zabronionego gdy spełnione będę trzy przesłanki: oskarżony działał nieumyślnie, […]

Wyjaśnienia lekarza w procesie karnym

Daniel Anweiler        06 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Po tym jak w sądzie jest złożony akt oskarżania zostanie wyznaczona data rozpoczęcia procesu. Obecnie w procesie karnym oskarżony nie musi się pojawić w sądzie, żeby zacząć się mógł proces. W procesach o błąd medyczny lekarze jednak przychodzą na pierwszą rozprawę do sądu. Chcą podać swoją wersję. Wyjaśnienia Po odczytaniu aktu oskarżenia i odpowiedzi przez […]

Zadośćuczynienie w procesie karnym

Daniel Anweiler        03 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Zapytał mnie ostatnio klient “… a czy w sprawie karnej możemy dochodzić jakieś pieniędzy?” Tak, możemy. W sprawie karnej o błąd medyczny można także dochodzić zadośćuczynienia. Nie trzeba czekać na zakończenie postępowania karnego, żeby zaczynać proces cywilny. Możliwe jest zadośćuczynienie w procesie karnym. Zadośćuczynienie w procesie karnym W postępowaniu karnym gdy akt oskarżenia jest już […]

Umorzenie postępowania

Daniel Anweiler        25 czerwca 2019        Komentarze (0)

Prokurator po zasięgnięciu opinii i odpowiedzi także na Twoje pytania do biegłych . Po tym jak wniosłeś zarzuty do opinii biegłych. W końcu po tym jak nastąpiło przesłuchanie biegłych może podjąć decyzję procesową dotyczącą całego postępowania. Po prostu może je zakończyć. Nie będzie to jednak koniec definitywny w żadnym z dwóch możliwych przypadków. Prokurator może […]

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Daniel Anweiler        05 czerwca 2019        Komentarze (0)

Co się dzieje gdy złożony zostanie już akt oskarżenia? Gdy złożony zostanie już akt oskarżenia przez prowadzącego postępowanie prokuratora to Twoje prawa jako strony w postępowaniu wygasają. W sprawie stroną staje się oskarżony oraz prokurator jako reprezentant urzędu prokuratorskiego. Nie oznacza to, że tracisz kontrolę nad tym co się dzieje w sprawie. Zależy to tylko […]