Umorzenie postępowania

Daniel Anweiler        25 czerwca 2019        Komentarze (0)

Umorzenie postępowaniaProkurator po zasięgnięciu opinii i odpowiedzi także na Twoje pytania do biegłych . Po tym jak wniosłeś zarzuty do opinii biegłych. W końcu po tym jak nastąpiło przesłuchanie biegłych może podjąć decyzję procesową dotyczącą całego postępowania. Po prostu może je zakończyć. Nie będzie to jednak koniec definitywny w żadnym z dwóch możliwych przypadków. Prokurator może wnieść akt oskarżenia albo podjęć decyzję, że zasadne jest umorzenie postępowania.

Decyzja o umorzeniu postępowania karnego

Zdarza się, że decyzją merytoryczną w sprawie jest decyzja o umorzeniu postępowania karnego. Nie jest to koniec postępowania bo można na taką decyzję złożyć zażalenie. Dlaczego jednak pomimo Twoich zeznań organ prowadzący postępowania je umorzył? Prokurator umarza postępowanie gdy uzna, że nie ma podstaw do dalszego jego prowadzenia. Stwierdza zatem, że czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Nie robi jednak tego bez żadnego oparcia w materiale dowodowym. Zazwyczaj opiera się na opinii biegłych z której może, choć za zwyczaj wprost nie wynika, że lekarze nie popełnili błędu. Zostawia to pole do interpretacji do której jest uprawniony prokurator.

Zażalenie na umorzenie postępowania

Masz w postępowaniu prokuratorskim prawa strony. Oznacza to, że możesz wnieść zażalenie na umorzenie postępowania. Uważam jednak, że mając w postępowaniu prawa strony trzeba działać wcześniej. Z doświadczenia wiem, że warto zapoznawać się z opinią biegłych jak tylko przyjdzie. Gdy tylko jest coś nie jasne albo nie odpowiada na wszystkie pytania musisz złożyć do niej zarzuty. Złożenie zarzutów powinno spowodować, że prokurator wystąpi o opinię uzupełniającą. Gdy jeszcze będzie coś nie jasne to zawsze można przesłuchać biegłych. Po prostu musisz być aktywny w procesie i nie zostawiać sobie sprawy na pisanie zażalenia. Wykorzystaj wszystkie możliwości pokrzywdzonego jakie daje postępowanie karne.

Umorzenie postępowania przeciwko osobie

Może się też zdarzyć, że prokurator postawi już określonej osobie zarzuty, jednakże potem podejmie decyzję że zasadnym jest umorzenie postępowania przeciwko tej osobie. Powodów może być do tego kilka. Pierwszy dość oczywisty. Podejrzany zmarł. Nie można zatem prowadzić dalej postępowania. Innym z powodów może być, że biegli zmienią opinią po wyjaśnieniach podejrzanego i stwierdzą, że nie popełnił błędu. W takim przypadku trzeba także być aktywnym w postępowaniu.

We wszystkich przypadkach masz prawo do wniesienia zażalenia. Warto z tego prawa skorzystać. Bądź jednak aktywny w czasie całego postępowania.

Photo by Jose De Queiroz on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: