Zawieszenie postępowania przygotowawczego

Daniel Anweiler        09 maja 2019        Komentarze (0)

Zawieszenie postępowaniaW postępowaniu karnym zostałeś już jako pokrzywdzony przesłuchany. Organ prowadzący postępowania w całości zgromadził już dokumentację medyczną. Zostali także przesłuchani dalsi świadkowie w sprawie, Twoja rodzina oraz lekarze i inny personel medyczny. Brałeś także czynny udział w przygotowaniu pytań do biegłych. W końcu udało się wybrać biegłych.

Odbierasz korespondencję z Prokuratury a tu się okazuje, że jest to postanowienie o zawieszeniu postępowania. Zastanawiasz się co to oznacza i dlaczego zawieszenie skoro sprawa toczyła się dotąd dość sprawnie.

Już wyjaśniam o co chodzi.

Zgodnie z art 22 k.p.k. w przypadku zaistnienia długotrwałej przeszkody w prowadzeniu postępowania, która uniemożliwia jego kontynuowanie postępowanie karne należy zawiesić. W samym przepisie wskazane są okoliczności takie jak fakt, że nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody. No ale przecież nie tym postępowaniu. Przepis stanowi jednak, że są to okoliczności wymienione przykładowo gdyż wskazuje na to zwrot “w szczególności…”.

Zatem dlaczego zawieszono postępowanie?

Prokurator zawiesił postępowanie ze względu na to, że długotrwałą przeszkodą jest oczekiwanie na opinię biegłych. Za zwyczaj jest to kilka miesięcy. Nie może być tak, że postępowanie przygotowawcze wisi sobie w próżni dlatego się je zawiesza.

Kiedy odwiesza się zawieszone postępowanie?

Postępowanie odwiesza się a właściwie podejmuje gdy wpłynie opinia. Aby móc coś procesowego zrobić to konieczne jest aby podjąć postępowanie. O takiej czynności procesowej prokuratora zostaniesz poinformowany.

A co dzieje się dalej. O tym w następnym wpisie.

Photo by Marcelo Leal on Unsplash

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: